Dây chuyền sơn cho thiết bị gia công kim loại tấm

Dây chuyền sơn cho thiết bị gia công kim loại tấm

Ngày đăng: 1 tuần
dự án tiêu biểu thực hiện bởi VNT Việt Nam
dự án tiêu biểu thực hiện bởi VNT Việt Nam
dự án tiêu biểu thực hiện bởi VNT Việt Nam
Tổng hợp hình ảnh dự án tiêu biểu thực hiện bởi VNT Việt Nam
Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Nhật

日本語

名前: グエン  ゴック  ヒエウ

位置: マネージャー

メールhieu@vntvietnam.com.vn

電話番号: (+84) 916450 286 

 

 

日本語