Liên hệ

Liên hệ

Yêu cầu Các mục được đánh dấu là các trường bắt buộc
Yêu cầu Họ tên
Người phụ trách bộ phận (Cho công ty)
Yêu cầu Địa chỉ
Phương thức liên hệ
Lưu ý khi liên hệ
Yêu cầu Số điện thoại
Yêu cầu Email
Yêu cầu Nội dung
Đính kèm file
Yêu cầu Xử lý thông tin cá nhân

Để cung cấp sản phẩm và dịch vụ cho bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn gửi thông tin cá nhân. Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân, chúng tôi đã thiết lập và sẽ tuân thủ các chính sách sau đây để nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân.

1. Công ty chúng tôi có thể yêu cầu thông tin cá nhân từ khách hàng cần thiết để cung cấp các dịch vụ sau.

  • Thắc mắc và yêu cầu thông tin liên quan đến sản phẩm của chúng tôi
  • Thắc mắc và tư vấn về xử lý sự cố, v.v.
  • Các thắc mắc về bản vẽ và dữ liệu điện tử của sản phẩm của chúng tôi
  • Thắc mắc về tuyển dụng

2.Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các công ty hoặc bên thứ ba khác trừ khi có lý do chính đáng. Tuy nhiên, điều này không áp dụng trong các trường hợp sau.

  • Nếu chúng tôi có sự đồng ý của bạn.
  • Để cung cấp dịch vụ, khi cần thiết phải tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các công ty liên kết và công ty gia công trong phạm vi cần thiết.
  • Để tạo dữ liệu thống kê, thông tin được xử lý thành dạng khiến không thể nhận dạng hoặc xác định được khách hàng cá nhân.
  • Khi được yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật, v.v.

3. Công ty chúng tôi sẽ liên tục thực hiện các biện pháp bảo mật cần thiết và phù hợp liên quan đến thông tin cá nhân của khách hàng và cố gắng ngăn chặn các rủi ro như rò rỉ, giả mạo và mất mát.

4. Để đảm bảo việc xử lý thông tin cá nhân của khách hàng một cách thích hợp, chúng tôi sẽ chỉ định người quản lý bảo vệ thông tin cá nhân, đào tạo và khai sáng cho nhân viên của chúng tôi cũng như tiến hành kiểm tra thường xuyên.

Mọi chi tiết thắc mắc xin vui lòng liên hệ qua hotline: 028.3502.9123

Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Nhật

日本語

名前: グエン  ゴック  ヒエウ

位置: マネージャー

メールhieu@vntvietnam.com.vn

電話番号: (+84) 916450 286 

 

 

日本語