Dây chuyền tiền xử lý & dây chuyền sơn tĩnh điện bình chữa cháy

Dây chuyền tiền xử lý & dây chuyền sơn tĩnh điện bình chữa cháy

Ngày đăng: 1 tuần
Băng tải con lăn - Hatsuta
Hệ thống tiền xử lý
Hệ thống tiền xử lý

Tổng hợp hình ảnh sản phẩm hệ thống dây chuyền sơn bao gồm chuyền tiền xử lý, lò sấy, băng tải sản,...dự án Hatsuta 
Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Nhật

日本語

名前: グエン  ゴック  ヒエウ

位置: マネージャー

メールhieu@vntvietnam.com.vn

電話番号: (+84) 916450 286 

 

 

日本語